Sun eCritical Shield

APAKAH CIRI-CIRI PRODUK INI?

Sun eCritical Shield adalah pelan insurans perubatan dan kesihatan bertempoh pembaharuan tahunan yang memberi perlindungan atas penyakit berkenaan gaya hidup. Pelan ini menawarkan manfaat Penjagaan 3 CI Utama* dan manfaat Penjagaan Diabetik** dan perlindungan disediakan sehingga umur 70 tahun. Penyakit tersebut adalah antara penyakit yang paling lazim di Malaysia.

*Manfaat Penjagaan 3 CI Utama merujuk kepada kanser, strok dan serangan jantung.
**Manfaat Penjagaan Diabetik merujuk kepada Pembedahan untuk Retinopati Diabetik Jenis 2, Amputasi Anggota Badan akibat Komplikasi Diabetik Jenis 2 atau Nefropati Diabetik Serius yang mengakibatkan Kegagalan Buah Pinggang.